سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
با خرد، ژرفای حکمت و با حکمت، ژرفای خرد بیرون آورده می شود . [امام علی علیه السلام]